O DRUŠTVU

Odvjetničko društvo Martinović & Partneri nastavlja uspješnu odvjetničku praksu Odvjetničkog društva Milas, Martinović & Partneri, te baštini tradiciju Advokatske kancelarije Mirko & Ivica Grgić, osnovane početkom sedamdesetih godina u Ljubuškom, BiH. Osamdesetih godina društvo nosi naziv Odvjetnički ured Grgić, a u devedesetim godinama posluje pod nazivom Udružena odvjetnička pisarnica Grgić & CO Ljubuški. Odvjetnici koji su svoju karijeru započeli u ovom odvjetničkom uredu, osnovali su u Hrvatskoj novo društvo, a u Bosni i Hercegovini 2009. godine nastavili poslovanje u Odvjetničkom društvu Milas, Martinović & Partneri.

Bogato odvjetničko iskustvo Društvo je steklo uspješno pružajući usluge vodećim društvima za osiguranje i financijskim institucijama u BiH. Na visokoj profesionalnoj razini u odvjetničkom radu profiliralo se na području građanskog prava – naknadi štete te na području trgovačkog prava.

Sa sjedištem u Mostaru, Društvo djeluje na području cijele BiH. Organizirano je u 3 Podružnice – Sarajevo, Tuzla i Tomislavgrad. Trenutno u Društvu radi 15 odvjetnika, specijalista svoje struke sa širokim znanjem iz različitih područja prava, kao i 4 odvjetnička vježbenika.

Misija Društva je stalno učenje, svakodnevno praćenje i analiza propisa te domaće i međunarodne sudske prakse kako bismo prilikom pružanja sveobuhvatne pravne pomoći, prije svega u postupcima naknade štete, klijentima ponudili adekvatnu uslugu i rješenja. Sinergija znanja i odlučnosti, stručnosti i profesionalnosti, baštine i odanosti, garancija su pružanja sveobuhvatne pravne pomoći pravnim osobama u njihovom poslovanju.

Društvo koristi vlastiti informatički alat kreiran na temelju dugogodišnjeg iskustva u upravljanju znanjem na području parničnog postupka, sa ciljem što učinkovitijeg i bržeg rješavanja predmeta.
Svojim poslovanjem, koje u prvi plan stavlja potrebe klijenata, Društvo nameće visoke standarde domaćoj odvjetničkoj praksi.

Copyright © 2023. · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.