PODRUČJA RADA

  Obvezno pravo
 • Odštetno pravo
 • Stvarno pravo
 • Zemljišno-knjižno pravo
  Trgovačko pravo
 • Trgovačko ugovorno pravo
 • Pravo društava
 • Pravo tržišnog natjecanja
 • Stečajno pravo
 • Pravo vrijednosnih papira

Kazneno pravo
Radno pravo
Financijsko pravo
Ustavno pravo
Upravno pravo
Europsko privatno pravo
Europsko javno pravo
Europsko porezno pravo
Europsko ugovorno pravo
Međunarodno privatno pravo
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno financijsko pravo

Copyright © 2023. · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.