JASMINA DUPANOVIĆ

ODVJETNICA

PODRUŽNICA MOSTAR

Tel: + 387 36 394 576

jasmina.dupanovic@martinovic-partneri.ba

Jasmina Dupanović je rođena 1978. godine u Banjoj Luci. Pravni fakultet završila je u Bihaću. U Odvjetničkom društvu Martinović & Partneri zaposlena je od 2013. godine. Uže područje prava kojim se bavi je građansko pravo – naknada štete.

Copyright © 2023. · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.