DAVOR MARTINOVIĆ

ODVJETIČKI VJEŽBENIK

PODRUŽNICA MOSTAR

Tel: + 387 36 394 577

davor.martinovic1@martinovic-partneri.ba

Davor Martinović rođen je 1998. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru diplomirao je 2022. godine. U Odvjetničkom društvu Martinović&Partneri zaposlen je od 2022. godine kao odvjetnički vježbenik. Uže područje prava kojim se bavi je građansko pravo.

Copyright © 2023. · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.