MR. SC. ALMA SMAILHODŽIĆ

ADVOKAT

PODRUŽNICA SARAJEVO

Tel: +387 33 720 505

alma.smailhodzic@martinovic-partneri.ba

Mr. sc. Alma Smailhodžić je rođena 1983. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirala je 2006. godine, a 2009. godine je položila pravosudni ispit. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici je magistrirala 2017. godine. U Odvjetničkom društvu Martinović & Partneri zaposlena je od 2018. godine. Uže područje prava kojim se aktivno bavi je građansko pravo – naknada štete.

Copyright © 2023. · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.