IVANA ŽILIĆ

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

PODRUŽNICA SARAJEVO

Tel: + 387 33 720 548

ivana.zilic@martinović-paratneri.ba

Ivana Žilić je rođena 1994. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu diplomirala je 2020. godine. U Odvjetničkom društvu Martinović & Parteri zaposlena je od 2020. godine. Uže područje prava kojim se bavi je građansko pravo – naknada štete.

Copyright © 2023. · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.