ANA KREŠIĆ

ODVJETNICA

PODRUŽNICA MOSTAR

Tel. + 387 36 394 527

ana.kresic@martinovic-partneri.ba

Ana Krešić je rođena 1993. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru diplomirala je 2017. godine. Pravosudni ispit položila je 2023.godine. U Odvjetničkom društvu Martinović & Partneri zaposlena je od 2021. godine. Uže područje prava kojim se bavi je obvezno pravo – naknada štete.

Copyright © 2023. · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.