ANA-MARIJA CRNJAC

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

PODRUŽNICA MOSTAR

Tel. + 387 36 394 579

ana-marija.crnjac@martinovic-partneri.ba

Ana-Marija Crnjac je rođena 1995. godine. Nakon završene gimnazije u Mostaru, diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2019. godine. U Odvjetničkom društvu Martinović & Partneri zaposlena je od 2021. godine. Uže područje prava kojim se bavi je građansko pravo.

Copyright © 2022 · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.