ANA KNEZOVIĆ

ODVJETNIČKI VJEŽBENIK

PODRUŽNICA MOSTAR

Tel. + 387 36 951-319

ana.knezovic@martinovic-partneri.ba

Ana Knezović je rođena 1993. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru diplomirala je 2017. godine. U Odvjetničkom društvu Martinović & Partneri zaposlena je od 2021. godine. Uže područje prava kojim se bavi je obvezno pravo – naknada štete.

Copyright © 2022 · Martinović & Partneri odvjetničko društvo. Sva prava pridržana.